Välkommen

Det händer mycket och vi uppdaterar hemsidan regelbundet. Vi har fokus på det aktuella och har därför valt att ta bort gamla presentationer.
Om du inte sparade presentationerna som skickades ut efter kursen kan du höra av dig för att få den senaste uppdaterade kopian.

ANDTcoach presentation och manual

Material från ANDTcoach utbildningen

Material från Booster

Socialstyrelsen

CAN dagen

Cannabis sänker IQ Fred Nyberg

Aktuella länkar
Rapport från WHO

Att arbeta med alkohol och narkotika i klassrummet.
-ÖVNINGAR, TIPS OCH LÄNKAR

ANDT på schema - Manual från Borlänge
Effekt är ett evidensbaserat alkohol och drogförebyggande program. Det riktar sig i första hand till föräldrar med barn i skolår 7-9.
http://www.effekt.org/
World Federation Against Drugs
http://wfad.se/

Artkel ur Accent - Sju myter om cannabis
Accent

Material

Kontakt till ansvariga för Andt-coach utbildningen.

ammi.karlsson.pye@vasteras.se
per-erik.lundberg@polisen.se


Här under är den senaste pressentationen för er som inte kunde ta emot den på mail