Utbildningar på FBC:

Våra utbildningar är kostnadsfria men var medveten om att din anmälan är bindande. Vid förhinder måste du höra av dig i god tid, och i vissa fall kan platsen överlåtas till annan person. Kontakta alltid ansvarig samordnare om du har anmält dig och inte kan komma. I annat fall kan en faktura komma att skickas, som motsvarar kostnaden för ev lokal/fika/material etc.
För frågor information och anmälan, kontakta oss:

Barnpilot: Sara Holm Stålhand
En anmälan till Barnpilotutbildningen måste innehålla namn, arbetsplats, namn på chef som godkänt anmälan. Chefen ska också ha godkänt att du efter avslutad utbildning deltar i samtalsgrupper och BP-dagar etc. Du behöver också uppge namn på ev andra barnpiloter på arbetsplatsen.
Vid många anmälningar kan prioritering behöva göras - och då prioriteras arbetsplatser där det saknas barnpiloter.

MVP/AT: Ditte Lundberg
Anmälan ska innehålla namn, roll, arbetsplats och kontaktuppgifter. Namn på godkännande chef, samt namn på andra ev utbildade MVP/AT-ledare.

ANDT-coach: Ammi Karlsson Pye

Kalender:

Februari 2020

4-5
FEB
ANDT-coach
Plats: Växhuset
För info, kontakta Ammi Karlsson Pye
FULLBOKAD!


17-19
FEB
MVP/AT Grundutbildning
Växhuset, Stora konferensen
FULLBOKAD!


20
FEB
Fördjupningsdag Cannabis
Plats: Växhuset
För info, kontakta Ammi Karlsson Pye

Mars 2020

4-5
MAR
Barnpilotutbildning dag 1&2 av 3
Dag 3 är den 19 mars.
Plats: Stora konferensen,
Växhuset
FULLBOKAD!


19
MAR
Barnpilotutbildning dag 3
Stora konferensen,
 Växhuset
INSTÄLLD

23-25
MAR
MVP/AT Grundutbildning
Växhuset, Stora konferensen
INSTÄLLD

April 2020

27
APR
FÖREBYGG 2020
INSTÄLLD