Utbildningar på FBC:

Våra utbildningar är kostnadsfria men var medveten om att din anmälan är bindande. Vid förhinder måste du höra av dig i god tid, och i vissa fall kan platsen överlåtas till annan person. Kontakta alltid ansvarig samordnare om du har anmält dig och inte kan komma. I annat fall kan en faktura komma att skickas, som motsvarar kostnaden för ev lokal/fika/material etc.

De flesta av våra utbildningar genomförs på Växhuset i centrala Västerås. 
För frågor information och anmälan, kontakta oss

Barnpilot: Sara Holm Stålhand

En anmälan/intresseanmälan till Barnpilotutbildningen måste innehålla:
  • Namn, funktion och arbetsplats
  • Namn och kontaktuppgift till närmsta chef som godkänt anmälan. Chefen ska också ha godkänt att du efter avslutad utbildning deltar i samtalsgrupper och BP-dagar etc.
  • Du behöver också uppge namn på ev andra barnpiloter på arbetsplatsen.
  • Skriv några meningar om varför du vill bli barnpilot.
Vid många anmälningar kommer prioriteringar att göras - och då prioriteras arbetsplatser där det saknas barnpiloter. Du har alltså inte automatiskt en plats för att du anmält dig. Besked kommer efter sista anmälningsdag som är fredagen den 21 augusti. 

ANDT-coach: Ammi Karlsson Pye

En anmälan skall innehålla:
  • Namn, funktion och arbetsplats
  • Namn på chef som godkänt anmälan. Chefen ska också ha godkänt att du deltar på fortbildningar, och att du får använda dina kunskaper i ditt dagliga arbete
  • Uppge namn på ev andra ANDT-coacher på din arbetsplats
En anmälan är inte en försäkran om en plats. Vid många anmälningar kommer prioriteringar att göras, och vi prioriterar arbetsplatser som saknar ANDT-coacher. 


MVP/AT: Ditte Lundberg:
När du påbörjar en MVP/AT-utbildning ska det finnas en tydlig plan på hur arbetet ska drivas och utvecklas. Information om vad som behövs för att komma igång får du av Ditte. Det är också till henne du anmäler dig och dina kollegor till utbildningen. 


Observera att höstens datum är satta under förutsättning att Coronapandemin klingar av och att vi har möjlighet att träffas fysiskt. Var beredd på att ändringar kan inträffa. 

Kalendarium hösten 2020:

September

22-23 
ANDT-coach-utbildning

Oktober

14-15
Barnpilotutbildning dag 1-2 av 3

22 
Barnpilotutbildning dag 3

26-28
MVP/AT-utbildning

November

12
Tobak - utbildning (ANDT)
Save the date - mer information kommer. 

16-18
MVP/AT-utbildning

26
Barnpilotdag - inbjudan kommer senare i höst, ingen anmälan förrän dess.

30
MVP/AT-booster

December

7
ANDT-booster